Bosnia(BA)English (United Kingdom)
O nama

Menadment

Adresa

Hrastik d.o.o.

Magistralni put bb

75270 ivinice

Bosna i Hercegovina

Tel: +387 35 775 478

Tel/Fax: +387 35 772 171

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Djelatnost i tehnologija

Hrastik, prvo kao samostalna radnja, a onda preduze?e, postoji od 1951. godine. Registrovani smo za proizvodnju, promet i usluge, a osnovna djelatnost su nam primarna i finalna prerada drveta. Tradicija dobrog kvaliteta i potivanja rokova isporuke su klju?ni temelji naega poslovanja. Kvalitetu proizvoda i ugovorene rokove isporuke postiemo zahvaljuju?i zaokruenom ciklusu proizvodnje. Ne stidimo se re?i da smo proizvodnju zapo?eli na primitivnim mainama, a da sada raspolaemo najsavremenijom opremom za obradu drveta: liniju za prorez trupaca, savremene automatske suarama, u kojima se sui posebno birano drvo jele i smr?e. U proizvodnoj liniji, zatim se nalazi automatska maina za izbacivanje greaka iz drveta Opticut, automatska linija za spajanje elemenata Supra 3, automatska maina za izradu prozora Unicontrol 6, savremena lakirnica sa suarom itd.

Kadrovi

Tokom pet desetlje?a poslovanja nau?ili smo da prije nego izaberemo kvalitetno drvo i odgovaraju?u tehnologiju, trebamo imati vrhunske majstore, inenjere, dizajnere... Svaki ozbiljan biznis temelji se na pouzdanim kadrovima. Stoga smo strpljivo gradili svoj tim, u kojem danas imamo visokokvalifikovane i kvalifikovane uposlenike, te inenjere sa dugogodinjim radnim iskustvom na primarnoj i finalnoj preradi drveta. U budu?nost elimo i?i sa stalnim investiranjem u u?enje, edukacije i obuke naih uposlenika.

 

Izrada ove web stranice je omogu?ena uz podrku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) i vedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju (Sida). Sadraj predstavlja odgovornost Hrastik d.o.o. i ne odraava stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Ameri?kih Drava i vedske.