Bosnia(BA)English (United Kingdom)
Asortiman

Od sortimenata iz primarne prerade izdvajamo:

-Jela/smr?a rezana gra?a po specifikaciji (daska, greda, tafla, letva itd.)

Od finalnih proizvoda izdvajamo:

-Prozori profila 80/68 sa termoizolacionim staklom 4+16+4 (prozori atestirani)

-Ulazna vrata

-Unutranja vrata masiv i presovana

-Dovratnici tokovi za vrata

-Brodski pod 24 mm (lamelirani)

-Sve vrste drvenih lajsni

-Suhi lamelirani elementi svih dimenzija po zahtjevu kupca

-Ostali proizvodi od drveta po narudbi kupca

 

Izrada ove web stranice je omogu?ena uz podrku Ameri?ke agencije za me?unarodni razvoj (USAID) i vedske agencije za me?unarodni razvoj i saradnju (Sida). Sadraj predstavlja odgovornost Hrastik d.o.o. i ne odraava stavove USAID-a, Sida-e ili vlada Sjedinjenih Ameri?kih Drava i vedske.